Bygdegårdens dag

Bygdegårdens dag kommer att genomföras även 2018 i oktober

Mer information under året

Visning under helgen samma vecka
Lördag mellan 10-12
Dragning söndag ca 1700
Konstandelar finns att köpa
hos Anita  033-279257